Donanim 19 EKİM 2010 / 11:51

Afet Yönetim Portalı hayata geçti

Hayata Destek Derneği'nin yayını, afet konusunda kurum ve kişileri bir araya getirmek istiyor.

Hayata Destek Derneği'nin yayını, afet konusunda kurum ve kişileri bir araya getirmek istiyor.


Hayata Destek Derneği, afetlere hazırlıklı olmak ve zarar azaltma çalışmaları yürütmenin ne denli yararlı olduğunu düşünüyor. Bu sebeple yönetimi alanında ilgili tüm paydaşların iletişim ve etkileşimin en üst düzeye çıkarılması ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, gönüllü inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği alanlarının genişletilmesi planlanıyor.

Bu amaçla kurulan Afet Yönetim Portalı, afet yönetimi alanında çalışan kurum ve kuruluşların Türkiye'deki afet risklerini tespit etmek , olası afetlere ne kadar hazırlıklı olduğumuzu tartışmak, insani yardım ve afet yönetimi konusundaki ihtiyaçların analizini yapmak ve ileriye yönelik bir işbirliğinin temellerini atarak bilgi, tecrübe paylaşımını sağlamak amacı güdüyor.

Portal üyeliği afet yönetimi, kalkınma ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla profesyonel veya gönüllük bağlantısı olan herkes için açık ve ücretsiz.

Ayrıca Portala üye olan kişi ve kuruluşlar afet yönetimi, kalkınma ve insani yardım alanlarıyla ilgili bilgi, yayın, link, etkinlik, haber ve duyuruları sektörden kişi ve kuruluşlarla doğrudan paylaşabiliyor; kurumsal logolarını siteye ekleyerek portalın bir parçası haline gelebiliyor.

Detaylı bilgi için www.afetyonetimportali.com adresini kullanabilirsiniz.