Datacenter Dynamics 03 ARALIK 2013 / 10:30

İş sürekliliğinin yolu veri merkezlerinden geçiyor

Doğru tasarlanmış, kuruma esneklik sağlayabilen veri merkezleri BT sürekliliğinin dolayısıyla iş sürekliliğinin en temel unsurları arasında yer alıyor

DatacenterDynamics 2013’te “Doğru Veri Merkezi ile Doğru İş Sürekliliği Mümkün mü?” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek olan Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli Müdürü Altuğ Kul’a veri merkezleri ve etkinlikte gerçekleştireceği sunumla ilgili sorular yönelttik.Katılımcılara hangi mesajları vermeyi planlıyorsunuz?

“Doğru veri merkezi çözümleri, iş sürekliliği yönetimini nasıl etkiler” ve “iş sürekliliği veri merkezinden mi başlar” konularını temel alan bir sunum öngörüyorum. Bu doğrultuda iş sürekliliği yönetimini sağlamak için veri merkezlerinin rolü nedir, nereye kadar veri merkezlerine görev yüklenmelidir konularını açıklamaya çalışacağım. Bunun yanı sıra veri merkezlerini doğru planlayan kurumların sürekliliği sağlamada ne kadar hazır olabileceklerini ve beklenmedik olaylara karşı ne kadar “dirençli” olabileceklerini incelemeyi hedefliyorum.

Veri merkezlerinin iş sürekliliği üzerinde etkileri nelerdir?

Günümüz karmaşık iş dünyası ve iş süreçleri çok daha fazla veriye bağımlı. Buna paralel olarak iş birimlerinin süreklilik ihtiyaçları 10 yıl öncesine göre çok daha agresif, çünkü gerek rekabet gerekse pazar koşulları iş birimlerinin sürekli olarak veriye ve bilgiye erişimini şart koşuyor. Bu nedenle birçok kurumun iş sürekliliği modeli Bilgi Teknolojileri (BT) sürekliliği ile paralellik gösteriyor. BT sürekliliğinin de en temel unsuru doğru tasarlanmış, kuruma esneklik sağlayabilen veri merkezlerinden geçiyor.

Veri merkezlerinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

İş sürekliliği perspektifinden bakınca veri merkezlerinin kurumun kurtarma hedeflerini destekleyici bir modelde oluşturulması gerekiyor. Örnek olarak kurumun iş birimlerinin bir olay sonrasında hiç bir veri kaybına tahammülü yoksa ikinci veri merkezinin anında yedekleme (Online Replication) teknolojisinin veri kaybı yaratmadığı mesafelerde kurulması önerilir. Ancak belli mesafenin altında birbirine yakın olan veri merkezlerinin bölgesel olarak yaşanabilecek tehditlere açık olduğundan birçok teknoloji bağımlılığı yüksek kurum, üçüncü bir veri merkezinin oluşturulması konusunda adımlar atıyor.

Veri merkezi kurma aşamasında olan ya da planlayan şirketlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Her ne kadar veri merkezi kurmak ya da işletmek kurumların bünyesinde BT ekiplerinin görevi olsa da, BT ekiplerinin hiç unutmaması gereken en temel kural veri merkezlerinin iş birimleri için kurulduğu ve işletildiğidir. Bu nedenle BT ekiplerinin veri merkezini oluşturan yolda iş birimlerinden başlayarak bir gereklilik analizi yapmasında pek çok fayda vardır. Bu analiz gerek bir iş sürekliliği yönetim sisteminin parçası olarak yapılabilir gerekse veri merkezi projesi özelinde gerçekleştirilebilir. Buradaki en temel amaç kurulacak olan veri merkezinin iş birimlerinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmesidir.