Bilişim 29 HAZİRAN 2016 / 09:46

Twitter ve Facebook erişimleri yine kısıtlandı

Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Twitter ve Facebook'a erişim kısıtlandı.

Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırının ardından hükümet yayın yasağı getirirken, getirilen yasağın ardından Facebook ve Twitter erişimleri engellenmeye başlandı. Düzenlenen her saldırının ardından artık bir "klasik" haline gelen sansür uygulamalarına bir yenisi eklenmiş oldu.

Bu doğrultuda canlı yayın akışı sağlayan Facebook ve Twitter gibi uygulamalara erişimi kısıtlayan ve engelleyen yetkililer, halkın en doğal hakkı olan haber alma özgürlüğünü engelleyerek insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde “Düşünceyi Açıklama ve Haber Alma Özgürlüğü” 10. Maddesi'nde şu şekilde düzenlenmiştir:

1.Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmî makamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon işletmelerini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına mâni değildir.

2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, millî güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına mâni olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir.

Her ne kadar DNS değişimi ve VPN gibi çözümlerle Facebook ve Twitter gibi platformlara erişim sağlansa da, kısa vadeli çözümlerden çok, uzun vadeli çözümlere odaklanılmasında fayda var.