Bilişim 20 ŞUBAT 2012 / 09:34

TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesi başladı

Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesi başladı

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Telekom Akademi işbirliğiyle gerçekleştireceği Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesini 19 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında duyurdu. Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED, böylece “sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu” işbirliği konusunda önemli bir adıma imza atmış oldu. İstanbul Kalkınma Ajansı ve Türk Telekom’un verdiği destekle hayata geçecek olan Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi ile sektör çalışanlarının bilgi seviyesinin yükseltilerek niteliklerinin artırılması, ara eleman kalitesinin yükselmesine bağlı olarak istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sektörün bölgesel ve ulusal rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Etkinlik T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ve TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu’nun yaptıkları konuşmalarla başladı.

TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinin amaçlarını “Telekomünikasyon sektörünün, teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarına yönelik verilecek teknik eğitimler ile mevcut ve potansiyel iş gücünün teknolojik yeteneğini artırmak, yeni araştırmacı ve geliştirmeci yetiştirmek, yerli firmaların teknoloji ve bilgi seviyelerini uluslararası düzeye çekmek” olarak özetledi.

Etkinlikte, üniversite, kamu kurumu ve sektörün önde gelen STK’ları, başkanlar ve üst düzey yöneticiler seviyesinde temsil edildi.

Öğrencilere ve istihdam edilmiş personele eğitim imkanı sağlanacak

[caption id="attachment_44239" align="alignleft" width="200" caption="TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu"][/caption]

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında gerçekleştirilecek. Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi Davutpaşa Kampüsü’nde kurulacak. Merkezde üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakülteleri ile Meslek Teknik Yüksek Okulu öğrencilerinin en güncel telekomünikasyon teknolojileri konusunda ek eğitim alabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca sektör kuruluşlarının istihdam ettikleri elemanların da merkezde eğitilmesi amaçlanıyor.

Merkezden telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar, üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakültelerinde eğitim alan öğrenciler, ilgili konularda çalışanlar, Meslek ve Teknik Liselerin ilgili bölüm öğrencileri, TÜTED ve diğer Telekomünikasyon Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri yararlanabilecek. Telekomünikasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanındaki eğitimler Türk Telekom Akademi tarafından verilecek.

Tayfun Acarer: "Yeni TTK ile 3 yılda 70 bin ara elemana ihtiyaç var"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, sektörde yeni iş alanları olan çağrı merkezi, test ve denetim, bakım hizmet merkezi gibi konularda ciddi sayıda ara eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, birkaç ay içinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bu ihtiyacın daha da artacağının altını çizdi.

Acarer, bu artan ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak şunları söyledi: "Türkiye'de yaklaşık 100 bin civarında anonim, 1 milyon civarı limited şirket bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe veri giriş elemanı, yazılım uzmanı gibi 50'nin üzerinde pozisyon bulunuyor. Özellikle sistem güvenliği, yazılım, veritabanı yönetimi, ağ teknolojiler, web tasarımı ve genel bilgisayar gibi

[caption id="attachment_44242" align="alignright" width="200" caption="BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer"][/caption]

konulara yönelik eleman ihtiyacı sürekli artıyor. Üniversitelerde her yıl bu konularda 10 bin civarında kişi yetişiyor. Şu ara bilişim sektöründe 200 bine yakın eleman var. Özellikle TTK'nın yürürlüğe girmesiyle test, çağrı merkezi, bakım destek merkezi gibi ihtiyaçlar göz önüne alındığında 3 yılda 70 bin yeni eleman gerekecek. Bu kadar elemanı üniversitelerde yetiştirmek olanaksız. Ayrıca bilgisayar, elektronik haberleşme mühendisliği gibi branşlardaki çalışanların yurt dışına gitmesiyle de eleman ihtiyacı artıyor. Bunun sonucunda da matematik, fizik, endüstri gibi branşlardan sektöre kaymalar oluyor."

"Akşam alim yatan sabah cahil kalkıyor"

TÜTED'in başlattığı türden sertifika programlarının bu nedenle çok önemli olduğunu söyleyen Acarer, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 22,4 milyon çalışan var. Teknoloji sektöründeki istihdamımız yüzde 1,5, oysa OECD ülkelerinde bu oran yüzde 6. Biz geleceğin bilişimle geleceğine inanıyoruz ve bu vizyona ulaşmak için ara eleman ihtiyacını karşılamayacak çözümlerin yaygınlaşmasını istiyoruz. O nedenle bu eğitimi son derece önemsiyoruz. Bu sektör o kadar hızlı gelişiyor ki, akşam alim yatan sabah cahil kalkıyor. Günü yakalamak önemli" dedi.

Bakan Binali Yıldırım: "İnsana yatırım temel önceliğimiz olmalı"

Açılan bu merkezin insana yatırım yapan bir merkez olduğunu ve bu nedenle programı çok önemsediklerini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Bugün yapılan şey baktığınızda 1 milyon liralık bir iş, bu kadar büyütmeye gerek var mı diyebilirsiniz. Ama ben parasında değilim, bu farkındalığa dikkat çekmek istiyorum. Bilgi ve iletişim alanına yatırım yapmamız lazım. Sektörün 15-20 yıllık mazisi var. Eskiden sadece ses vardı, ses artık işin yüzde 10'unu bile tutmuyor. İşimizi, ticaretimizi, seyahatimizi, devlet işlerini daha kolay halletmemiz için yeni yeni hizmetler gelişiyor. OECD'den yüzde 6 olan bilişim istihdamı Türkiye'de yüzde 1,5. Demek ki burada istihdam alanı oluşturmamız lazım. Bunun için gençleri yetiştireceğiz. Kısa, orta ve uzun vadeli kurslarla bilgi, tecrübe ve görgülerini artırarak hem sektöre insan kaynağı sağlayacağız, hem de ülkemizin sadece sınırlarımız içinde değil, komşu coğrafyalarda ve küresel alanda gücünü artıracağız" dedi.

"Ar-Ge bütçesinin yarısını bilişim sektörüne aktaracağız"

[caption id="attachment_44245" align="alignleft" width="200" caption="Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım"][/caption]

Bu alanda kendilerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını söyleyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "BİT'de bölgesel ve sayısal uçurum önemli bir konu. Ülkenin bir tarafı kanarken bir tarafı yanarsa bunun bir anlamı yok. İstanbul'da erişilebilirlik neyse Şırnak'ta da o olmalıdır. Ancak bu sayede doğuyu ve batıyı birleştirip kaynaştırabiliriz. Bilgi otobanları üzerindeki akıl trafiğini artırmak sizin göreviniz. Sektörün Ar-Ge payını yıldan yıla artırma hedefindeyiz. 2023 hedefimiz bütçesinin en az yüzde 2,5'unu, yani yaklaşık 4 milyar doları Ar-Ge'ye ayıran bir Türkiye. Burada bu en fazla payı bilişim sektörü alacak. Çünkü araştırmaya geliştirmeye en müsait alan bu alan. Ar-Ge bütçesinin en en az yarısını sektöre aktarma niyetindeyiz. Bu faaliyetler, bu insanlar en büyük kaynağımız olacak. İnsana yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye gelişen dünyada iddiasını ortaya koyacaksa bunu insana yatırımla başaracaktır."

Bölgesel teşvikler çeşitlendiriliyor

Yakında sektöre yönelik yeni teşvik uygulamasının yürürlüğe gireceğini söyleyen Yıldırım, "Bu uygulamayla bölgesel teşvikler çeşitlendiriliyor. Ayrıca sektörel teşviklerde de belirli bir büyüklüğe sahip stratejik sektörel ürünler desteklenmiş olacak. Örneğin FATİH projesinde yerli tablet üretiminde göreceğiz. Bu proje 8 milyar TL bütçeye sahip ve 4 yılda 15 milyonun üzerinde tabletin dağıtılmasını öngören bir proje. İstiyoruz ki bu hacimdeki üründe yerli katkı azami boyutta olsun. Bu konuda özel bir düzenleme yapılıyor. Sadece bu proje bile Türkiye'de BİT sektörünün, telekomünikasyon sektörünün gelişimi için çok büyük bir adımdır" dedi.

Ülkemizin en önemli konularından birinin cari açık olduğunu ve Türkiye'de yıllık elektronik ürün ithalatının 14,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu ürünlerden ne kadarı yerli ürüne dönersen o kadar rahatlayacağız. Altyapımız hazır, her şeyimiz var. 2012 dünya ekonomi sıralamaları değişti. Japonya 3. iken 4. oldu. 3.'lüğe Hindistan geldi. Çünkü insan kaynağı var, nüfusu fazla, daha büyük ekonomi oldu. Diğer değişiklik de Brezilya ve İngiltere arasında. İngiltere ekonomide 7. sıraya düşerken, Brezilya 6. sıraya yükseldi. Bir ülke nüfusu ve genç insan kaynağı ölçüsünde güçlüdür. Avrupa şu anda ciddi bir şekilde nüfus yaşlanmasının getirdiği sorunlarla boğuşuyor. Bizim bunu yaşamamamız, insan kaynağına yatırım yapmamız lazım" diyerek konuya bakışını özetledi.
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun