Bilişim 29 MART 2011 / 16:09

Türkiye’nin dijital vizyonu için bilişim STK’ları güç birliği yaptı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği’nin (ECİD), 2023 vizyonu için dijital gelecek vizyonunu oluşturmak üzere güç birliği yaparak ortak hareket edecekleri Dijital Türkiye Platformu’nu kurdu. Yeşim Çinioğlu Cerit'in haberi.Avrupa Dijital Europe 2020 ajandasını ortaya koyarken, Türkiye’de de bu yapılanmadan esinlenen yeni bir adım atıldı. Bilişim sektöründeki Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği’nin (ECİD)’ten oluşan sivil toplum kuruluşları dijital geleceğin oluşturulması için bir ortak hareket platformu olarak Dijital Türkiye Platformu yapılanmasını oluşturdu.Yapılanma ve hedefler açısından Avrupa Konseyi’nin Avrupa için Dijital Ajanda Gündemi ve 2020 ajandasını oluşturan “Digital Europe” yapılanması paralelinde kurulan “Dijital Türkiye”, AB'de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan “DIGITALEUROPE”un hazırladığı ve Avrupa Birliği Dijital Ajandasının esasını oluşturan 2020 Vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini hedefliyor.
2023 hedeflerine uygun olarak yapılandırıldıDijital Türkiye Platformu, Türkiye'nin 2023 hedefleri olarak belirlediği ‘İlk 10 ekonomi arasında yer alan, 500 milyar dolar ihracat yapan, 160 milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne ulaşmış, 1 milyon bilişim çalışanı istihdam eden’ bir Türkiye için "Dijital Türkiye" hedefine ulaşılması gerektiğini düşünen “Dijital Türkiye” Platformu’nun bu kapsamda öncelikli hedefi ise Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının "Stratejik Sektör" olarak tanımlanması.“Dijital Türkiye”yi oluşturan sivil toplum kuruluşları, bu platform ile bilgi, iletişim ve elektronik alanlarında aynı konuların farklı derneklerce farklı platformlarda değerlendirilmesiyle ortaya çıkan enerji, zaman ve kaynak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece ortak konuların, tek platformda, ortak etkinlikler ve işbirliği içinde organize edilmesi sağlanabilecek. “Dijital Türkiye”, bilgi, iletişim ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerince dile getirilen, kamuoyu ve ilgili kamu kurumları nezdinde bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının ‘muhataplık’ ve ‘iletişim etkinliği’ sorunsallarına önemli ölçüde çözüm getirecek, ayrıca ilgili kurumlar arasında sinerji, ortak ajanda ve çalışma kültürünü oluşturacak .Platforma katılanlar ne dedi?Gerçekleşen “Dijital Türkiye” basın toplantısında, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, TBD Başkanı Turhan Menteş, TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Altay, ECİD Başkan Vekili ve DIGITALEUROPE Yönetim Kurulu Üyesi Turan Erdoğan da birer konuşma yaptı.TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik dünyasını temsil eden otuza yakın sivil toplum kuruluşu var. Bu sivil toplum kuruluşları, sektörün ortak sorunlarıyla ilgili olan konularda ayrı ayrı tonlarla, söylem ve fikir birliği olmadan ilgili kurumlarla iletişimde bulunmaktalar. Bu durumun, sorunlara yönelik olarak, odaklanmış ve çözüme yönelik iletişimde bulunulmasını engellemesi neticesinde, Dijital Türkiye Platformu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket platformu olarak şekilleniyor. Dijital Türkiye Platformu’nda, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç bağımsızlıklarını koruyarak adreslenen konu ve gelişmeler özelinde ortak hareket edecekleri bir mekanizma ve işleyiş çerçevesi oluşturulmasını sağlıyoruz. Bugün, beş kuruluş olarak, AB’nin yeni yol haritası “DIGITALEUROPE 2020 Vizyonu’na kendimizi ayarlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu girişimimiz, Avrupa Birliği’ndeki yeni düşünsel ve eylemsel gelişmelere paralel olarak oluşuyor” dedi.Eczacıbaşı konuşmasını, “AB’nin yol haritalarını, biz de ülkemiz için yol haritası olarak benimsiyoruz. Çünkü, Türkiye’nin AB üyelik adaylığı ulusal bir hedeftir. Ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler, bu ulusal hedefte, kendi payımıza düşen rolü oynamalıyız. AB’nin 2020 hedeflerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul ediyoruz” sözleriyle özetledi.TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, konuşmasında, Türkiye’nin geleceği için Dijital Türkiye’nin çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak; “Türkiye bilişim sektöründe ilk defa böyle bir birliktelik ve güç birliği oluşuyor. Bu sektörümüz için gerçek bir tarihi fırsattır. Çünkü bilişim Türkiye’nin geleceği için en stratejik sektördür. Bugün geleceğin Türkiye’sinin oluşturulması, sürdürülebilir bir büyüme sağlanması ve Türkiye ekonomisinin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi Bilişim Sektörü’nün bu stratejik rolünün iyi anlaşılması ve bir hükümet politikası haline gelmesi ile mümkündür. Bilişim stratejik sektör olarak ele alınmazsa, Türkiye 2023’teki ilk 10 ekonomi arasına girmesi mümkün olmayacaktır” dedi.Dijital Türkiye platformunun, Türkiye'nin dijital geleceği için önemli rol oynayacağına dikkat çeken TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, sözlerine şöyle devam etti:"Bugün burada Dijital Türkiye olarak oluşturduğumuz güç birliği, işte bu açıdan sadece sektör için değil, Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahiptir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörleri artık yakınsamayla Dijital bir dünyaya doğru gitmekte ve ülkelerin rekabetinde de önemli bir rol oynamaktadır. Rekabet gücü, üretkenlikte sürekli artışa, ürünlerde, hizmetlerde, iş süreçlerinde ve iş modellerinde sürekli yeniliğe bağlıdır. DIGITALEUROPE 2020 Vizyonu’nun önceliği, bu iki ana unsura katkıyı yansıtmaktadır. Dijital çağda, güçlü dijital teknolojilerin gelişimi ve yaygın kullanımı Avrupa genelinde ve tüm dünyada ekonomik ve sosyal dönüşüme ivme kazandıracaktır. Dijital teknolojileri, bu yeni çağın merkezi dönüşümsel gücü olarak benimseyenler gelişecektir.”TBD Başkanı Turhan Menteş, “Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektörünün sorunlarına çözüm bulmak, sektörün gelişimini sağlayacak mevzuat, strateji ve politika önerileri geliştirmek üzere ‘Dijital Türkiye’ Platformu isminde ortak bir hedefle oluşturduğumuz bu girişim geleceğin Türkiye’sini hazırlama öngörüsünü de içermektedir. Türkiye Bilişim Derneği olarak kurulduğu günden bugüne kadar teknolojik dönüşüm konusunda çok çaba sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu platformla sadece teknoloji değil daha da zor olan dönüşümün sosyal kısmıyla ilgili hedefler doğrultusunda da çaba sarf edeceğiz” dedi.TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “21. yüzyılın küreselleşmiş dünya düzeninde, 60. Hükümet programımız ve 9. Kalkınma Planımız paralelinde yüksek teknoloji yatırımlarını birincil öncelikler arasına alan Türkiye, "Bölgenin Cazibe Merkezi” olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’nin artık, ileri teknoloji ve elektronik sanayinde kendi ürün ve markalarını oluşturarak küresel pazarda söz sahibi olması gerekmektedir. Yüksek teknoloji sektöründeki baş döndürücü gelişmeler, günümüzde artık teknoloji firmaları tarafından değil, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda yaşanıyor. Son kullanıcılar, yüksek bantgenişliklerini destekleyen yeni nesil bilişim altyapısı üzerinden zaman ve mekandan bağımsız, yakınsanmış (converged) katma değerli yazılım ve uygulamalarla hizmet almak istiyor. Günümüzde sadece insandan insana ve insandan makineye değil, makinadan makinaya (“M2M” - Machine to Machine Communication) olan iletişimin de son derece kritik bir öneme sahip olmaya başladığına tanıklık ediyoruz. 2012 yılında yılda 100 milyar dolarlık iş hacmine sahip olacağı belirtilen M2M iletişiminin artarak büyüyeceği ve 2020 yılında 50 milyar nesne ya da cihazın birbirine yüksek bantgenişlikleriyle bağlanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla, TESİD’in üye tabanını oluşturan ArGe ve üretim yapan elektronik firmalarının, yüksek teknolojide “Bölgenin Cazibe Merkezi” olma stratejisi paralelinde telemetri, akıllı sayaçlar, araç ve evler, tele-sağlık gibi konularda donanım ve yazılım alanına yoğunlaşmaları gerekiyor. Bu alanda teknoloji sahipliğimizi artırarak küresel rekabete karşı hızlıca, kalıcı ve gereken adımları atmalıyız. “Dijital Türkiye“ bu konulara öncelik verecek böylece üretim ve yazılımda yerli firmaların rekabetçi çözümlerle küresel pazarda yer almasını destekleyecek çok önemli bir platform oluşturacaktır" dedi.ECİD Başkan Vekili Turan Erdoğan ise “Elektronikte, teknolojik değişimin çok hızlı yaşandığı, bilgi, iletişim ve tüketici elektroniğinin iç içe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Elektronikte artık sadece tüketici elektroniği, sadece iletişim veya sadece bilgi teknolojilerine ait bir strateji veya politikadan bahsetmek mümkün değildir. Teknolojideki gelişmelerin ışığında, bilgi, iletişim ve tüketici elektroniğini kapsayan ortak bir bilişim stratejisine, bu stratejiyi destekleyecek politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. Dijital Devrimin henüz başındayız. Dijital teknolojiler dünyamızın gelecekteki sosyo-ekonomik yapısını bütünüyle değiştirecek bir oluşumdur. Türkiye olarak bu oluşumun mutlaka öncülerinden olmak zorundayız. Dijital devrim buharlı makinaların icadı ve elektriğin bulunmasından daha önemli ve köklü değişiklikleri tetiklemekte ve tetikleyecektir. Bu platform Türkiye’nin dijital geleceği ve küreselleşmiş dünyada rekabet etmek için yapılması gerekenler hakkında gerekli araçları ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.Üç ayda bir durum değerlendirme toplantısı yapılacak“Dijital Türkiye Platformu”nda, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç bağımsızlıklarını koruyarak adreslenen konu ve gelişmeler özelinde ortak hareket edecekleri bir mekanizma ve işleyiş çerçevesi oluşturulması sağlandı. Oluşturulan “Dijital Türkiye” Platformu’nun en üst düzeyde karar alma organı ise ‘Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu’ olarak belirlenmiş durumda. Girişimin kurucu üyesi olan örgütlerin başkanlarından oluşan ‘Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu’ üç ayda bir biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapacakları bir çalışma sistemi izleyecek. Beş STK’nın var olan farklı komisyonları da Dijital Platform’un besleyici olarak çalışacak. Dijital Platform kapsamında Türkiye’nin dijital 2023 ajandası için de üzerinde durulacak başlıklar da Platform yetkilileri tarafından belirlenmiş durumda. Bu başlıklar arasında e-learning, enerji sistemleri ve enerji tasarrufu, e-devlet, eko, dijital market(tek market, dijital standartların tek bir şekle getirilmesi, Ar-Ge,inovasyon ve erişim başlıkları bulunuyor.“Dijital Türkiye” Platformu pek çok konuda ortak ses olacak“Dijital Türkiye Platformu” ile pek çok başlıkta ortak bir ses de oluşturmak hedefleniyor. Platformu’un sözkonusu hedefleri ise şöyle sıralanıyor:- Geleceğin Dijital Türkiye’sinin yaratılması,

- Avrupa Birliği Dijital Ajandasının esasını oluşturan DIGITALEUROPE 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesi,

- Türkiye’de Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi bir duruma gelmesi için strateji ve politika önerileri oluşturulması,

- Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi,

- Türkiye’deki Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve gelişmeler konusunda ortak görüş ve hareket stratejisi belirlenmesi ve uygulanması,

- Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının gelişimine, önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için farkındalık aktivitelerinde bulunulması,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi iradeye, Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik sorunları ve öncelikleri hakkında bilgilendirme yapılması,

- “Dijital Türkiye” Platformu’nun ilgili paydaşlar tarafından Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının temsilcisi olarak görülmesini ve dikkate alınmasının sağlanması,

- Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının Temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini geliştirmesi.

" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun