Bilişim 13 NİSAN 2012 / 14:27

TET Proje Pazarı ilkbaharını yaşayacak projeleri arıyor

İMMİB ilkbaharını yaşayacak projeler aranıyor

İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) bünyesindeki TurkishElectroTechnology (TET) Türkiye’nin düzenlediği TET Proje Pazarı için başvurular 30 Nisan'a kadar uzatıldı.TET Proje Pazarı yarışmasında elektrik, elektronik ve bilişim alanında geliştirilen projeler sanayicilerle İhracatın sürdürülebilir kılınmasına, üniversite-sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılmasına ve sektörün yüksek katma değerli üretim yapabilmesine destek olmak amacıyla düzenlenen TET Proje Pazarı, Ar-Ge odaklı çalışan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ve grupların katılımına açık olarak düzenleniyor.

Birincilik ödülü 50 bin TL

Yarışmaya katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye katılabiliyorlar. Projeler, ödül kurulu tarafından projenin içeriği, inovasyon, projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü 20 bin TL ile ödüllendirilecek.

Başvuru koşulları ve katılım için tetprojepazari.org adresini ziyaret edebilirsiniz.