Bilişim 06 NİSAN 2015 / 15:35

TELKODER Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı

TELKODER, Elektronik Haberleşme Geçiş Hakkı Hizmet Tarifesi’nde yer alan haksız maddelerin iptaline ilişkin Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı.İstanbul’da fiber internet hizmeti vermek üzere altyapı çalışmaları yapmak isteyen firmaların önündeki en büyük engellerden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla kalktı. Diğer belediyelerin uygulamalarına karşı örnek olarak gösterilebilecek kararda ilgili tarifenin geçiş hakkı ücretini belirleyen miktara ilişkin kısımları keyfi artırımlar yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar karar tüm Türkiye’de fiberin yaygınlaşması için daha uygun bir ortam oluştu.

AB ülkelerinde yüzde 16 seviyesinde olan fiber internet kullanım oranı Türkiye’de yüzde 1,9 olmasının nedenleri arasında belediyeler tarafından verilmeyen kazı izinleri, fiber kabloları döşemek için talep edilen yüksek ücretler yer alıyor.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak ; Akamai 2014 verilerine göre internet hızında Türkiye 5,8 Mb hız ile dünya genelinde 52. sırada yer aldığını ve fiber internetin hem ülke ekonomisi hem de vatandaşlar için önemli olduğunu dile getiriyor.

TELKODER tarafından kazanılan dava sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nce alınan kararlar;

- Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 2. maddede yer alan "Belediye bu tarife kapsamındaki tesis ve altyapıları kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Bundan

kaynaklanan tasarruf ve uygulamalarından sorumlu tutulamadığı gibi, işletmeci/kurum/operatörlerce bu konuda herhangi bir hak iddia edilemez." İfadesi,

5809 sayılı Kanun'un ihlal edilerek geçiş hakkı talepleri konusunda İBB’nin kendisine ayrıcalıklı bir yetki alanı oluşturduğu ve sınırsız bir takdir yetkisi alanı oluşturduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

- Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 4. maddesinde yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2014 ve takip eden diğer yıllarda yeni bir ücret tarifesi karar alınıncaya kadar aynı tarife her yıl %10 fazlası (mevzuatta aksi belirtilmediği sürece) ile uygulanır." İfadesi, takip eden yıllarda tarife artırımının ÜFE oranında yapılabileceği, keyfi/fahiş artırımlar yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

- Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 5. maddesinde yer alan "İBB; her türlü haberleşme sistem ve ekipmanları tesis yerini ve elektronik haberleşme altyapısını kamu kurum ve kuruluşları ile İBB'ye bağlı Genel Müdürlük ve iştiraklerine iş bu tarifedeki maddelerde belirtilen ücretlerden hiçbirini almadan (ücretsiz) olarak kullandırabilecektir." İfadesi, ayrım gözetmeme, serbest rekabet ilkelerine ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

- Tarifenin 14. maddesinde yer alan "Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir. Mevcut altyapıyı kullanmak isteyen her işletmeci alt yapı katılım bedeli olarak 2.2 tarife pozunun 1/2 veya 1/3 oranında ödeme yapar. Güzergahın tesisi işletmeci tarafından yapılmış ise altyapı kullanım bedeli, mevcut altyapının kullanımını talep eden ilk işletmecinin güzergahı tesis eden işletmeciye, mevcut altyapının kullanımı talep eden 2.,3. ve diğer işletmecilerin ise İBB'ye ödeyeceği ücretlerdir. Daha önce altyapı katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye ödendi ise ödeme miktarı gözetilmeksizin altyapı katılım bedeli İBB'ye ödenecektir." İfadesi, mevzuata aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun