Bilişim 01 MART 2016 / 17:29

Siber Füzyon Merkezi için somut adımlar atılıyor

STM, yeni nesil siber güvenlik merkezi olarak nitelenen ve sadece birkaç ülkede bulunan ‘Siber Füzyon Merkezi’ni Türkiye’de kurmak için harekete geçti.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artan siber tehditler, saldırganların kullandığı yeni ve karmaşık yöntemlerle artık boyut değiştirdi. Günümüzde sadece tehdidin değil; saldırının kendisini bile tespit etmek çok zor hale geldi. Bu saldırılara karşı geleneksel güvenlik yaklaşımları ise yetersiz kalıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan ve son zamanlarda ülkemizde de gündeme gelen siber güvenlik merkezleri, yalnızca bilinen bir siber tehdidi, saldırı gerçekleştiği anda devreye girerek engellemeye çalışıyor. Siber güvenlik alanındaki son çalışmalar ise, siber tehditleri daha saldırı gerçekleşmeden engellemek üzerine inşa ediliyor. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor.

Fizikte, iki elementin nükleer reaksiyonla bir araya gelip daha  ağır bir element oluş-turması manasında kullanılan ‘füzyon’ artık siber güvenlik teknolojilerinin de günde-minde yer alıyor. Benzer şekilde siber füzyon, farklı kaynaklardan gelen verilerin bir-leştirilip, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edildiği ve devamında makine öğrenmesi denilen mekanizma kullanılarak anlamlı hale getirildiği yeni nesil bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Çok farklı disiplinleri bir araya toplayan bu yöntem, siber tehdit istihbaratı sayesinde topladığı parametreler arasında ilişki kurarak, tehdidi çok önceden tespit etmeye ve böylece daha saldırı gerçekleşmeden hazır olmaya yönelik proaktif bir metot olarak tanımlanıyor.