Bilişim 21 MAYIS 2012 / 17:17

KOBİ'ler son hız sanallaşıyor

VMware'in iş ortakları üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki KOBİ'lerin 2014 yılına kadar ileri derecede sanallaşacağını ortaya koydu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) sanallaştırma çözümleri sunan kanal iş ortakları arasında gerçekleştirilen araştırma, KOBİ’lerin sanallaştırma ve buluta yönelik trendlerini ve yatırımlarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, EMEA Bölgesi’nde sanallaştırma KOBİ’lerin BT harcamaları içinde her geçen daha önemli bir öncelik haline geliyor. Bununla birlikte, sanallaştırmaya yapılan yatırımlar artarken, sanallaşmaya geçişin iki kat artması bekleniyor.

Sanallaştırmaya geçen KOBİ'lerin yüzde 48'inin kurumlarının temel BT altyapısından vazgeçmediğini gösteren araştırma, bu şirketlerin yüzde 75'inin önümüzdeki iki yılda, sanallaştırma programlarını kurumları için kritik önemdeki uygulamalara ve daha fazlasına genişleteceklerini gösterdi. Bunun yanı sıra bu KOBİ’lerin yüzde 38’inin de Hizmet Olarak BT’ye doğru ilerledikçe işletmelerinin yüzde 80’inin sanallaşacağını belirtiliyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 71'i, maliyeti aşağı çekmesi sebebiyle sanallaştırmayı tercih ettiğini söylerken, bunu iş sürekliliğini sağlama ve donanım kullanımını geliştirme isteği yakından takip ediyor. Araştırmanın dikkat çeken yönü olarak, KOBİ'lerin çok büyük bir bölümünün sanallaştırma ve bulut bilişimi birbiriyle bağlantılı görmesi oldu.