Bilişim 02 EKİM 2014 / 10:29

E-İmza sayısı son bir yılda yüzde 66 arttı

30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, Zirve’nin ilk gününde “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” başlıklı bir sunum yaptı.TÜRKKEP’in kurulduğu 2008 yılından bu yana 6 yılı aşkın bir süredir ülkemizde yasal düzenlemesi yapılan KEP, e-imza, e-tebligat, e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi e-hizmetler alanında teknoloji geliştirme, bilgilendirme, hizmetler ve çözümler sağlama çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Samast, şu bilgileri verdi:
“KEP sistemi, ülkemizde henüz yeni uygulamaya geçmiş bir sistem olmakla birlikte hızla yaygınlaşıyor. Bu sistemi daha yakından tanıtmak ve isteyen kurumların daha kolay hizmet almasını sağlamak amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak yerinde başvuru ve kayıt almaya başladık. TÜRKKEP Başvuru Merkezleri (TBM) ağıyla, çok kısa sürede yayılarak, tüm Türkiye’de yaygın bir hizmet ağı oluşturduk. KEP, e-imza, e-fatura, e-defter alanlarındaki farkındalığının artmasıyla ve bazı ilave yasal düzenlemelerin de yapılmasıyla 2014 yılı yasal geçerli e-hizmetler konusunda beklenenden daha etkin ve yoğun bir yıl oldu.”

Bankacılık ve finans sektörlerinde küresel çapta KEP uygulamaları görülecek

Şirketler ve kamu kurumları ile noterler, avukatlar, muhasebeciler ve mali müşavirler gibi bazı meslek mensuplarının e-Tebligat almak ve göndermek amacıyla KEP adresi edinmek zorunda olduklarına dikkat çeken Samast, “2015 yılı içinde şu anda almamış olan şirketlerin ve meslek mensuplarının KEP adreslerini edineceğini ve böylece tüm şirketlerin, kamu kurumlarının, odaların, birliklerin, baroların ve benzeri tüzel kişilerin KEP sistemini kullanacağını ve önemli uygulamalar başlatacağını tahmin ediyoruz. Özellikle bankacılık ve finans sektöründe dünya çapında örnek KEP uygulamaları oluşacağını ve hatta bazılarının ödül alacağını düşünüyoruz. 2015 yılında KEP uygulamalarının ve kullanımının kurumsal alanlarda ve birçok meslek gruplarında yüksek oranda yaygınlaşacağını, e-Fatura kapsamının genişletilerek daha fazla şirketin e-Fatura’ya geçeceğini, e-Defter uygulamasını sadece e-Fatura geçenlerin değil defter tutmakla yükümlü tüm mükellef gruplarının kullanmaya başlayacağını öngörüyoruz. GİB tarafından yapılan kapsam genişletmelerinden dolayı daha fazla sayıda küçük işletmenin e-Fatura kullanımına geçmek durumunda kalacağını; önümüzdeki yıllarda sadece şirketlerin değil, kamu kurumlarının da e-Fatura sistemine geçeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Bugüne kadar toplam 1.400.713 adet NES üretildi

Günlük dille e-imza şeklinde ifade ettiğimiz kavramın aslında mevzuatta ve teknik anlamda Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) olduğunu aktaran Samast, NES’in yüklü olduğu, “kriptografik özel token” veya “akıllı kart” denilen bir e-imza oluşturma cihazından oluşan bütünleşik bir araçtan ibaret olduğunu açıkladı. Haziran 2014 sonu itibariyle e-imza amaçlı üretilen NES sayısının 1.088.082 adede ulaştığını ifade eden Samast, mobil imza hakkında “Mobil imza amaçlı NES sayısı 312.631 adete ulaştı. Ülkemizde bugüne kadar toplam 1.400.713 adet NES üretildi. 2014 yılının ikinci çeyreğinde üretilen e-imza amaçlı NES sayısında %29,9, mobil imza amaçlı NES sayısında %3,3 artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında, yani 2013 yılının Haziran sonundaki gerçekleşmelere göre, e-imza sayısı 657.036 adetten, 431.056 ilave artışla %66 arttı. Mobil imza amaçlı NES sayısı da aynı dönemde bir yıl içinde 266.187 adetten, 46.444 adet ilave artışla %17 civarında büyüdü. Nüfusumuza oranla henüz potansiyelimizin çok altında gerçekleşmeler olmasına rağmen, önümüzdeki yıldan itibaren kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminin ve uygulamalarının kurumsal ve bireysel kullanıcılar tarafında yaygınlaşmasıyla ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte çok hızlı artış göstereceği şimdiden görülüyor. 2014 yılındaki e-imza sayısına özellikle KEP’in olumlu katkısı 50.000’e kadar olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya’da KEP sistemi kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

ABD, Fransa, Belçika, İspanya, Slovenya, İsveç, Avusturya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde birkaç yıldır yoğun olarak kullanılan KEP sisteminin milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda olduğunu aktaran Samast, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda dünyada milyarlarca belge KEP sistemiyle gönderilip alınmakta. Örneğin, sadece İtalya’da kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaşmış durumda ve yıllık ortalama gönderi sayısı 1 milyar adeti geçmiş bulunmaktadır. Ülkemizde bu oranların birkaç yıl içinde bu ülkelere oranla çok daha kısa sürede aşılacağını değerlendiriyorum.”
ETİKETLER : bilişim zirvesi Türkkep
YORUMLAR
Okan DEDEOĞLU 09 EKİM 2014 / 01:25 0 0
Gereken Evraklar
*Ticaret Sicil Tasdiknamesi fotokopisi ya da
*Faaliyet Belgesi fotokopisi
*İmza sirküleri fotokopisi
*Şirket yetkililerinin nüfus cüzdanı fotokopileri

Ayrıca başvurunuzun hızlı sonuçlanabilmesi için aşağıdaki linkten bilgilerinizi girebilirsiniz.
http://www.turkiyekep.com/adim-adim-basvuru/


E-tebligat adresini (KEP) almayana 10 bin TL idari para cezası uygulanacak!
KEP başvuruları için gereken evraklar, açıklamalar ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir. İlgili kanunlar ,sunum dosyalarımız ve fiyat bilgilerimiz ektedir.
28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6545 Kabul Tarihi: 18/6/2014 Uyarınca
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-9.htm
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesinin sürat ve gizlilik içerisinde yürütülmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na verilen görevler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların süratli ve güvenli yapılması amacıyla kapsama giren yükümlülerin e-tebligat almak amacıyla KEP adresi edinmesi gerektiği ve bu bağlamda, elektronik tebligata uygun bir altyapı oluşturmayan kişi, kurum ve kuruluşlara, her tespit için 10 Bin TL idari para cezası verileceği ve 1 yıl içerisinde bu cezaların 250 Bin TL'ye kadar çıkabileceği söz konusu yasal düzenlemelerde hükme bağlanmıştır.
Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren ve bu düzenlemelere kapsamına giren yükümlü kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bankalar,
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktöring şirketleri,
d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
e) Yatırım fonu yöneticileri,
f) Yatırım ortaklıkları,
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
ğ) Finansal kiralama şirketleri,
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı,
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri,
j) Varlık yönetim şirketleri,
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım-satımı yapanlar,
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler,
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar,
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
r) Spor kulüpleri,
s) Noterler,
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım-satımı, şirket, vakıf ve derneklerin kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
t) Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler.
Özet Açıklamalar

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP), aşağıdaki kullanım alanları ile iş ve özel hayatınızda bireyler ve kurumlarla yapacağınız tüm yazışmaların yanı sıra, belge gönderimi ve alımlarında da güven, hız, zaman tasarrufu, kullanım ve takip kolaylığı sağlamaktadır.
E-Fatura Nedir? Değerli kâğıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
E-Arşiv Nedir? E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir.
E-İmza Nedir?5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları« www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

KİYS nedir? Kurumların çok sayıda KEP adresinin posta kutularından KEP iletilerinin alımı ve gönderimi ile KEP iletileriyle ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

FİYS nedir? E-Fatura İleti Yönetim Sistemi, kurumların e-fatura hesap veya hesaplarından gelen faturaların alımını ve faturalar ile ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

E-Mutabakat Sistemi nedir? Ayrıca standart e-posta, faks, telefon üzerinden bilgi gönderimine ihtiyaç duymadan tek bir ekran üzerinden mutabakat yazışmalarınızı yapmanızı sağlayan ve sonrasında KEP üzerinden resmi olarak mutabakat mektuplarınızı gönderebileceğiniz bir sistemdir.

Saygılarımla.

Okan DEDEOĞLU
Pazarlama Uzmanı
İşletme Mühendisiwww.ddbil.com

Dedeoğlu Bilgi İşlem Ltd. Şti

Şair Eşref Bulvarı No:26/A Yorsan İş Hanı Çankaya/İzmir
İzmir:(232)900 10 20 - (232)484 33 44 İstanbul Avrupa:(212)900 10 20 İstanbul Anadolu:(216)900 10 20 Ankara:(312)900 10 20 Faks : (232)489 33 77
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun