Bilişim 04 HAZİRAN 2015 / 13:55

"e-Devleti akıllı devlete taşımayı hedefliyoruz"

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydın, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Batıkent’te açtıklarını hatırlatarak bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullandıklarının altını çizdi.BT’nin kamu hizmetlerinde etkili kullanılmasının; gerek sunulan hizmetin hız ve kalitesi gerekse vatandaşa güvenilir ve verimli hizmet sunma açısından önemli faydalar sağladığına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Lütfi Aydın, bu faydaların istenen seviyeye ulaşabilmesi için kullanılan teknolojilerin seçiminden geliştirilmesine, uygulamaya alınmasından idamesine kadar sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “BT’yi kullanarak kamu hizmetlerini elektronik ortamda sunan kamu kurumlarının, söz konusu teknolojileri kendilerine fayda sağlamak yerine ‘Teknoloji Yönetim Süreci’ne odaklanarak kullanmaları daha yüksek kamu yararı sağlayacaktır. Kaldı ki; teknoloji yönetiminin en önemli unsurlarının başında; ona ilişkin standart ve regülasyonların belirlenmesi gelmektedir” dedi.

e-Devlet ihracı mümkün

“Kamu hizmetleri için kullanılacak bilişim teknolojileri ister yazılım ister donanım olsun geliştirilmesi ya da üretimi özel uzmanlık gerektiren bir iştir” ifadesini kullanan Aydın, ancak bu konunun, uzman bilişim firmalarıyla birlikte ortak iş birliği içerisinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bilişim sektörünü oluşturan firmalar; alıp-satmak ve aracılık yapmak yerine kamunun ihtiyaçlarını anlayıp ona uygun çözümler geliştirip sunmalı. Ayrıca yetkin firmalar uzmanlaşmanın gerektirdiği tecrübelerini kamu hizmetlerine aktararak uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir çözümler ortaya çıkarmalı. Bu sayede Türkiye’deki kamu kurumları için geliştirilip üretilen çözümler hem kendi ülkemizde hak ettikleri yeri alacak hem de bunu referans kullanarak dünya pazarlarına açılabilecekler. Türkiye’de herhangi bir kamu kurumunda kabul edilebilir bir kalite ve performansta kullanılabilen bir bilişim çözümü dünyanın başka ülkelerinde de çok rahat kullanım alanı bulabilir. Ancak ‘Türkiye Kamu Bilişim Pazarı’ mevcut haliyle son derece dağınık ve kısıtlı. Standart ve regülasyonlar farklılık gösteriyor. Kalite, performans ve toplam sahip olma maliyeti gibi modern seçim yöntemleri yerine hâlâ fiyat temelli seçim yöntemleri uygulanıyor. Sektörün derlenip toparlanması ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Böylece Türkiye’nin genel ekonomik büyüklüğüyle orantılı bir büyüklüğe ulaşması sağlanmalı. Böylece kamu ve bilişim sektörü iş birliğiyle başka ülkelerin kamu pazarlarında da yer almak ve e-Devlet ihracı mümkün olabilecek.”

BT destekli yenilikçi çözümler geliştirilecek

Lütfi Aydın, “Kurum vizyonumuzu; inovasyon tasarımlı, iş birliği yüksek, katma değeri yoğun bir bilişim uygulama ve üretim merkezi kurmak oluşturuyor. Bu durumun, sadece kurumsal olarak değil aynı zamanda küresel olarak da geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak ilgili pazara dahil edilmesi gerekir. Toplumun huzuru, güvenliği ve refahı; sahip olunan devletin sosyal politikalarının eseri. Devletimiz, vatandaşı için vardır ve onun mutlu olması düşüncesiyle çalışmaktadır. Ülkemizdeki çalışma verimliliğini arttırmak için çağdaş toplum olmanın bir gereği olan e-Devlet uygulamaları ortaya çıktı. e-Devlet sayesinde; vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı, kolay erişilebilir, zamandan bağımsız bir şekilde hizmet sunulmakta, kurumlar arası bilgi alışverişi sağlanarak iş ve veri tabanının tekrarlanması önlenmekte. Aynı zamanda bilgiye dayalı çözüm bulma süreçleri geliştirilmekte ve hızlandırılmakta. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalmakta, insan yanlışlarının en aza indirgenmesiyle harcamalardan ve zamandan tasarruf edilebilmekte. En önemlisi de hesap verilebilirliği ve şeffaflığı artırmakta” açıklamasını yaparak kurum olarak sistemlerinde bütünleşik hizmetlerin bir parçası olduklarını dile getirdi. e-Devlet faaliyetlerinin kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın şöyle konuştu: “Bunun için gerekli yönetim ve organizasyon yapısı oluşturulmakta. Nitekim Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından Kurumumuzun da takip edeceği 2015-2018 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek 6 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu sayede kamu kurumları arasında standardizasyon önemli ölçüde sağlanmış olacak. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve teşvik edilen yeni projelerle, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler’ geliştirilebilecek.”

e-Devlet uygulamalarının yüzde 62’si SGK tarafından sunuluyor

SGK’nın sunduğu hizmetleri sürekli güncellediğinin altını çizen Aydın, “ Bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanmaktayız. Sayısal devrimin tüm sektörlere etkisi sayesinde SGK bugün farklı yazılımlarla yaklaşık 3100 hastaneye, 25 bin eczaneye, 5100 optik müessesesine ve 77 milyon vatandaşımıza hizmet veriyor. Kamu kurumları içerisinde kullanılan e-Devlet uygulamalarının (kamu.turkiye.gov.tr) yüzde 62’si SGK tarafından sunuluyor. SGK anlık veri akışının ve değişimin en yüksek olduğu kurumlardan biri. Veri miktarının çok fazla olması, tüm çalışanlarımızı sürekli çevrimiçi ve güncel bilgilerle sisteme bağlı tutmaya çalışırken aynı zamanda milyonlarca sorgulama yapmak zorunda kalmamıza neden oluyor” dedi. Aydın, SGK’nın sistemlerinin canlı sistemler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Değişen mevzuat tüm yazılımlarda güncelleme gerektiriyor. Tüm bu aşamada; hız mı, veri tutarlılığı mı, veri güvenliği mi gibi sorunlarla uğraşırken aslında hepsinin aynı anda çok önemli olduğunu fark ediyoruz. Bu anlamda bu sorunları aynı anda aşmanın yolunun sürekli yeni teknolojileri takip etmekten geçtiğini de görüyoruz. Bu nedenle iletişimimizi hızlandıracak çevrimiçi sistemlere yapmış olduğumuz alt yapı iyileştirme çalışmalarımızla ilk anda hizmet aksamalarının önüne geçmiş olmakla birlikte orta ve uzun vadede büyük fayda sağlayacağı görülüyor. Bu iyileştirmeler sayesinde uygulamada karşılaşılan aksaklıklar giderilecek, sağlık giderlerinin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması anlamında ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır.” Sağlık uygulamalarında kullanılmakta olan BT hizmetlerinde, işletim sürekliliğini, bilgi güvenliğini ve sistemin etkinliğini artırmak için MEDULA uygulamalarının tamamında ‘Servis Odaklı Mimari’ (Service Oriented Architecture-SOA) yaklaşımının öngörüldüğünü kaydeden Aydın, bu çalışmalara başlanıldığını belirterek “SOA ile BT hizmetleri yeniden şekillendirilecek ve teknolojik olarak güncel kalması sağlanacak. Bu sayede sistemin sürekliliği, yönetilebilirliği artırılacak ve BT hizmetleri geliştirme süreleri kısalacak, maliyetler azalacak ve tüm uygulamalar kurumsal bir nitelik kazanacak. Bu yeni mimariyle; BT kaynaklarının tasarruflu kullanılması, servislerin izlenmesi, denetlenmesi ve istikrarlı çalışması sağlanacak. Ayrıca kurumumuzun tüm uygulamalarında da kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye vizyonunu ortaya koyan SGK Veri Merkezi’ni hayata geçirdik

‘SGK Batıkent Veri Merkezi’ projesinden bahseden Aydın, şu bilgileri verdi:

“Kurumumuzun önümüzdeki 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak tüm verilerinin toplanacağı Batıkent’te 60 bin m2 alana Avrupa’nın en büyük kamusal veri merkezi olan SGK Veri Merkezi’ni bu yıl mayıs ayında hayata geçirdik. Bu Türkiye vizyonunu ortaya koyan bir proje. Tüm bilgi işlem altyapısını bu merkezde toplayarak sistemdeki kesinti ve aksaklıkların önüne geçeceğiz.” Aydın, SGK’nın diğer projelerini de şöyle sıraladı: Büyük Veri Projesi, e-Bildirge uygulaması, ‘e-Borcu Yoktur’, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi (KADIMBIS) Projesi, MEDULA Projesi. Sistemlerde ihtiyaçlara göre iyileştirmeler, teknolojik güncellemeler yapıldığını ifade eden Aydın, “Sistemlerimiz canlı 7/24 esasına göre kesintisiz çalışıyor. Güncellemelerde aksaklıkların yaşanması muhtemel. Burada önemli olan reaksiyon süresinin azaltılması. Sistemlerimizde yaşanan sorunların giderilmesi için acil donanım alımı yapıldı ve işletme, bakım ve lisans konularında yüzde 25 civarında tasarruf sağlandı. Sistem mimarisi güncellenmesi ve kapasite artırımı çok kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandı. Bu sayede hizmet kalitesinde artış sağlanıp kapasite ve işlem gücünden kaynaklanan kesintiler ortadan kaldırıldı” şeklinde konuştu.

Sistemsel kesinti ve yavaşlamalar en aza indirildi

“Ekibimle birlikte yaptığımız değerlendirme ve planlamalar sonucunda, sistem mimarisinde ve kapasitesinde gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirme çalışmalarıyla sistemsel kesinti ve yavaşlamaları da en aza indirmeyi başardık. İyileştirmelerle, güncelleme kabiliyeti ortadan kalkan ana bilgisayarların ve disklerin değişmesi sağlandı, bu sayede sistemlerimizde performans artışı gözlendi. Gözlemlerimizi rakamsal resme döktüğümüzde, uygulamalarımızda 2 ila 20 kat arasında hızlanma tespit edildi” değerlendirmesini yapan Lütfi Aydın, sistem mimarisi güncellenmesi ve kapasite artırımının da çok kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandığını söyleyerek “Bu sayede hizmet kesinti riski ortadan kaldırıldı ve hizmet kalitesinde artış sağlanıp kapasite ve işlem gücünden kaynaklanan kesintiler ve yavaşlamalar sona erdirildi” şeklinde konuştu.

Yetkin firmalarımız gücümüzü artırıyor

“Hedefimiz; bilişim hizmetlerimizin kamuda, özel sektörde, ülkemiz ve uluslararası alanda kabul görmesi hatta uygulanması. Bilişim alanında yetkin firmalarımız mevcut. Bu bizim gücümüzü arttırıyor. Bilişim alanında ülkemiz kısa sürede büyük mesafeler katetti. Yeter ki yetkinliklerimizi birleştirelim ve sinerji oluşturarak geleceğimizi iyi ve doğru planlayalım. SGK olarak, her zaman verilecek daha fazla hizmet, gidilecek daha çok yol vardır felsefesiyle çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden tüm paydaşlarımızla gece-gündüz çalışarak sürdüreceğiz. Yenilik ve ilerleme hep gündemimizde olacak. Bu sayede de, sürekli ve düzenli kurumsal iletişimin oluşturulması sağlanacak” ifadesini kullandı. Aydın, vatandaşa zamandan ve mekândan bağımsız hizmet sunmayı önceliklendirdiklerinin altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı: “Paydaşlarla ortak çözümler üretmeyi, güvenliği en üst seviyede tutmayı, süreç ve veri yönetimini standartlaştırmayı, tek tuşla her işlemi sonuçlandırmayı, e-Devleti akıllı devlete taşımayı hedeflemekteyiz”

İyileştirme öncesi ve sonrası uygulamalardaki hızlanma performansına yönelik bazı değerler

Uygulama adı İyileştirme Sonrası Yavaşlama ve Kesinti Miktarı (*) İyileştirme Sonrası Hızlanma Artış Oranı

Eczane 0 2 kat

Medula-hasta kabul 0 10 kat

Medula-hizmet kayıt 0 6 kat

Medula-fatura 0 3 kat

SPAS 0 10 kat

E-Bildirge 0 3 kat

Güvence 0 20 kat

E-Sgm 0 16 kat

(*) 24.12.2014 - 22.04.2015 tarihleri arasında yapılan ölçümler sonucunda sistemlerde kesintiye rastlanmamış olup yaklaşık olarak hesaplanmıştır.
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-bülten Listemize Kaydolun