Bilişim 04 MART 2013 / 11:40

Daha hiçbir şey görmediniz

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak yepyeni bir logo, marka ve iddialı bir yaklaşım ile yola çıkan Bilişim Zirvesi, “Daha Hiçbir şey Görmediniz!” temasıyla yakın gelecekte yaşanabilecekler konusunda ipuçları verecek. İnterpromedya’nın bu yıl 13.’sünü düzenlediği Bilişim Zirvesi, 24-26 Eylül 2013 tarihlerinde, yepyeni bir logo ve iddialı bir yaklaşım ile “ICTSummit NOW Bilişim Zirvesi” adıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dünyadaki ekonomik ve siyasal güç ekseninin batıdan doğuya doğru kaymakta olduğu bir dönemden geçerken; bir zamanların “Eski Dünyası” üç kıta, Afrika, Asya ve Avrupa, dünyanın geleceğine yön vermek için yeniden sahneye çıkıyor. Şimdi,“Yeni Eski Dünya”nın zamanı. Ve İstanbul, eski zamanların bu en önemli kenti, yeni dönemin de güç merkezi olarak tekrar gündeme geliyor. Bilişim Zirvesi’13, yeni adını Yeni Eski Dünyanın (New Old World) baş harflerinden alıyor. NOW…

Hedef; 6 bin Katılımcı

İnterpromedya,bu yıl vizyonunu bölgesel sınırların da ötesine taşıyor ve Bilişim Zirvesi’ni üç kıtanın farklı coğrafya ve kültürlerinden ve teknoloji liderlerini İstanbul’da buluşturuyor. Küresel bir etkinlik olarak konumlandırılan ICTSummit NOW Bilişim Zirvesi’13’ün; konferansları, forumları, oturum ve seminerlerinde, eşleştirme / buluşturma ortamları, tanıtım alanları ve sosyal etkinliklerinde, altı binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor.

Dijital teknolojilerin vaat ettiği dönüşümün sosyal ve ekonomik yaşamda yol açacağı olası iyi ve kötü sonuçların, hararetli tartışmaların konusu olması kaçınılmaz gözüküyor. Öyle ya da böyle, tüm olumlu ve olumsuz etkileriyle, yeni ve farklı bir çağa doğru ivmesi artan hızla ilerliyoruz. Bu yılki Bilişim Zirvesi’nin ana teması da bu gerçeği yansıtıyor: “Daha hiçbir şey görmediniz!”