Bilişim 02 MAYIS 2011 / 11:38

AMD Türkiye Ofisi açılıyor

AMD Türkiye Ofisi açılıyor, yine yeni yeniden

AMD yaptığı açıklamada, Türkiye’de yeni bir kuruluşu faaliyete geçirerek ülkenin giderek artan tüketici pazarında sağlam bir yer edinmeye karar verdiğini duyurdu. Ayrıca AMD’nin tüketiciye dönük faaliyetlerinin iş geliştirme müdürlüğüne Ömer Çelebioğlu atandı.

[caption id="attachment_24922" align="alignnone" width="455" caption="AMD Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) Genel Müdürü Bernard Biolchini"][/caption]

Türkiye’de bir AMD ofi-sinin açılması, şirketin bölgedeki müşteri ve ortaklarına daha yakından destek vermenin yanında, çokuluslu müşteriler ve önemli perakende ortaklarıyla daha iyi işbirliği yapılabilmesini de beraberinde getirecek.

“Türkiye, AMD’nin en çok önem verdiği ülkeler arasında, biz Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz, tüm bu gelişmeler de inancımızın göstergesi,” diyen AMD Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) Genel Müdürü Bernard Biolchini, şöyle devam etti: “META Bölgesi büyüme strate-jisi kapsamında Türkiye’de geliştirdiğimiz yeni yapı ile AMD’nin marka ve ürün bilinirliği artarak yeni iş fırsatları ortaya çıkaracak.”

Yeni yapının perakende ve tüketici odaklı faaliyetlere daha fazla önem verecek olması nedeniyle, AMD’nin tüketiciye dönük faaliyetlerinin iş geliştirme müdürlüğüne Ömer Çelebioğlu atandı. Bilişim piyasasında geniş deneyim sahibi Çelebioğlu, AMD Türkiye’nin son tüketici odaklı satış, pazarlama faaliyetleri, stratejik planlama ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olacak.

AMD Türkiye’nin Kanal Ortaklıklarından Sorumlu Yöneticisi Bahadır Erbaş kanal işbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinden sorumlu olmaya devam edecek.
ETİKETLER : AMD Türkiye Ofisi
YORUMLAR
Hakan 02 MAYIS 2011 / 11:46 0 0
AMD yıllar önce bu adımı atmalıydı. Gecikti bile...