Bilim 08 HAZİRAN 2010 / 14:33

Türkiye yine sonlarda yer aldı

ECTA'nın Avrupa elektronik haberleşme sektörüne dair değerlendirmelerinde durum pek iç açıcı değil.

ECTA'nın Avrupa elektronik haberleşme sektörüne dair değerlendirmelerinde durum pek iç açıcı değil.

TELKODER'in de içinde bulunduğu ECTA'nın (Avrupa Rekabetçi Telekom İşletmeciler Derneği) her yıl yayınladığı elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin tüketicilere, işletmecilere ve sektöre faydalarının ülkeler bazında karşılaştırıldığı "Regulatory Scorecard" yayınlandı. 2009 verilerine göre hazırlanan düzenleyici kuruluşlar karnesinde Türkiye de yer alıyor.

Yapılan çalışmalara göre Hollanda, İngiltere, Danimarka, Norveç ve Fransa'nın kurumsal düzenlemeler, ulusal düzenleyici otoritelerin etkinliği, erişim, fiyat, rekabetçi pazar paylaşımı ve perakende ücretler konusunda en iyi performans gösteren ülkeler oldu. Türkiye, yirmi iki ülke arasında 19. sırada bulunarak en düşük performans gösteren ülkeler kategorisinde yer alıyor.

Düzenleyici otoritenin yetki genişliği ve mevzuatların yeterliliği konusunda AB ortalamalarına yaklaşan Türkiye, düzenlemelerin uygulanması konusunda en son sıralarda yer alıyor.

Türkiye'nin birçok alanda yetersiz olduğu tespit edilirken, en çok sorun yaşanan konuların başında frekans, numara, geçiş hakkına ilişkin sorunlar geliyor. Uzlaşmazlıkların çözümü, piyasa analizi çalışmalarına ilişkin sorunlar, BTK'nın düzenlemeleri uygulamakta etkin olmaması, genişbant, sabit telefon, kurumsal, mobil ve kablosuz hizmet piyasalarında rekabet ve tüketicinin faydası açısından alınan sonuçların yetersizliği de öne çıkan sorunlar olarak göze çarpıyor.

Raporda düzenleyici kurumun düzenlemelerin uygulanması konusundaki yetersizliğinin özellikle sabit telefon hizmetleri piyasasında rekabetin gelişememesi, buna bağlı olarak tüketicilerin almış oldukları hizmete karşılık ödedikleri ücretlerin yüksek olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de özellikle genişbant internet hizmetlerinde yeni nesil işletmecilere bırakılan kar marjının düşük olduğu vurgulanırken düzenleyici kurum fiyat sıkıştırması konusunda harekete geçmeye davet ediliyor.

Rapor, Avrupa Komisyonu'na altyapı-hizmet ayrımını etkin olarak hayata geçirilmesi, düzenleyici kurumların bağımsız olmasının sağlanması konusunda önerilerde bulunurken, ülkelerin hükümetlerine geçiş hakkı ile ilgili sorunların çözümü konusunda tavsiyeler veriyor. Düzenleyici kurumlara fiber teknolojisinin pazar tanımlarına eklenmesi, yalın DSL'in etkin olarak hayata geçirilmesi, hâkim konumda bulunan işletmecilerin rekabet ihlallerinin önlenmesi, fiyat sıkıştırmasının denetlenmesi, şeffaflığın sağlanması konularında görevler veriyor.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak da, "Sonuçlar incelendiğinde Türkiye'de düzenleyici kurumun yeterli yetki genişliğine sahip olduğu, gerekli mevzuatların mevcut olduğu ancak kurumun düzenlemelerin uygulanması konusunda etkin olmadığı ortaya konuyor. Siyasi kararlılık doğrultusunda serbestleşme ve rekabetin tesisi konusunda kendisinden beklenen gelişmeyi gösterilmelidir" dedi.