Bilim 06 NİSAN 2009 / 14:52

İnternet Haftası başladı

Türkiye'de internet 12 Nisan'da 16. yılını dolduruyor. İnternet Haftası bugün başladı.

Türkiye'de internet 12 Nisan'da 16. yılını dolduruyor. İnternet Haftası bugün başladı.


Bilişim STK Platformu, kamuoyunu 12. İnternet Haftası'na katılmaya çağırıyor. Tüm kesimlerden, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftci Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabib Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/Bilgi/İletişim STK'ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Kulüpleri, Tüm Medya kuruluşlarını ve bireyleri bu haftaya bekliyor.


İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlıyor. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle Yönetişim, Yasal düzenlemeler, Serbestleşme, İnternet ve Telekom sektörünün gelişimi, iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek isteniyor. Toplumu; bireysel güvenlik, güvenli internet ve Bilgi Toplumu kavramlarıyla tanıştırmak, İnternet Haftası'nın önemli hedeflerinden biri.


Ayrıca, KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem planının tartışılması, çeşitli sektörlere yönelik Ulusal Politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek isteniyor.


Bilişim STK Platformu bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgililerden katkı bekliyor. Bu kapsamda, sponsorluk yapacak kurumları arıyor. Planlama alanında yapılacak toplantılar, listeler ve internethaftasi.org.tr sitesinde duyurulacak.