Bilim 18 KASIM 2008 / 11:20

İngiltere'de deniz suyundan temiz enerji üretme projesi

İngiltere, deniz dalgalarından yararlanarak temiz enerji üretmeyi planlıyor.

İngiltere, deniz dalgalarından yararlanarak temiz enerji üretmeyi planlıyor.


Proje kapsamında enerjiye ihtiyaç duyulduğunda oluşturulan yapay göldeki su yokuş aşağı kanallardan salıverilecek. Elektrik üreten türbinler de böylece yapay su akışı ile çalışmış olacak. Bu yeni icadın prototipi, yapılan denemelerde başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor. Times gazetesi bu buluşun, altı aylık bir deneme safhasına geçtiğini ve başarılı olursa İngiltere’nin 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 15’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini başarmasında yardımcı olabileceğini yazdı.