Bilim 16 ŞUBAT 2011 / 15:11

Evrendeki tüm olası şekiller beş boyuta kadar listelenecek

Evrendeki tüm olası cebirsel şekilleri periyodik tabloya benzer bir dizinle ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar, projenin sonunda teorik fizik, sayılar teorisi ve robotik çalışmalar için faydalı bir kaynak sağlamayı amaçlıyor.

Imperial Collage London Matematik Bölümü araştırmacıları evrendeki tüm olası şekilleri beş boyuta kadar listelemeyi amaçlıyor. Evrendeki olası her şekli tanımlamak için geniş bir dizin üzerinde çalışan araştırmacılar, projenin sonunda teorik fizik, sayılar teorisi ve robotik çalışmalar için faydalı bir kaynak oluşturmayı planlıyor.Proje sonunda ortaya periyodik tabloya benzer bir dizin çıkarmayı öngören araştırmacılar, tabloda daha küçük parçalara ayrılamayan her şekli tanımlamak istiyor. Oluşturulacak bu dizinde her şeklin kimyasal elementlerin tanımlandığı, gruplara ayrıldığı ve kendi aralarındaki bağlantıyı gösteren periyodik tablodaki gibi konumlandırılacağı belirtiliyor.

Periyodik tablodaki sistemin aynısını üç, dört ve beş boyutlu şekiller için yapmayı planlayan araştırmacılar, basit denklemlerle farklı şekillerin birbirleriyle ilişkisini açıklamayı ve bu şekillerin geometrik özelliklerini daha iyi anlamayı umuyor.Evrende ne kadar şekil olduğunu bilmeyen araştırmacılar yaklaşık 500 milyon civarında cebirsel dört boyutlu şekil olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar, insanların dört-beş boyutlu şekillerden haberdar olmadığını oysa bu şekillerin bilim dünyası için son derece önemli olduğunu da söylüyor.