Bilim 05 OCAK 2010 / 07:58

Biyoyakıt üretimi için yeni bir katalizör geliştirildi

Bu yeni katalizörün, biyoyakıt üretim zamanını kısaltması bekleniyor.

Bu yeni katalizörün, biyoyakıt üretim zamanını kısaltması bekleniyor.


 

Biyoyakıt üretimi, bir veya daha fazla katalizörün yanında, hidrofilik ve hidrofobik sıvıların kompleks bir karışımını içeriyor. Ancak bunları bir araya getirmek ve yakıtı bu karışımından ayırmak oldukça zaman alabiliyor. Araştırmacılar şimdilerde bu uzun süreci kısaltabilecek yeni bir katalizör geliştirdi. Hem hidrofilik hem hidrofobik olan, alkol ve yağ katmanları arasına yerleşen ve bunların etkileşimlerini sağlayan katalizörü oluşturmak için karbon nanotüpler ve okside metaller kullandı.

Araştırmacıların geliştirdiği yeni katalizör, yağ ve su karışımını emülsiyon haline getiriyor ve biyoyakıtın oluşması için etkileşimi kolaylaştırıyor.

Tüm bu emeklerin sonucunda oluşturulan katı nanohibrid parçacıkların, biyoyakıt üretiminde kullanım için güçlü bir aday olması bekleniyor. Parçacıklar yakıt üreticilerine daha yüksek doğruluk ve daha fazla kontrol sağlarken, tepkime süresini de hızlandırıyor. Ancak yine de bu işlem için kapsamlı bir filtreleme süreci gerekiyor.