Bilim 18 EYLÜL 2008 / 11:07

Aktüerler bu web sitesinde buluşuyor

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini ve risklerini hesaplayan Aktüerler yeni web sitelerine kavuştu.

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini ve risklerini hesaplayan Aktüerler yeni web sitelerine kavuştu.


Aktüerya bilimi ve mesleğini geliştirmek amacıyla faaliyette bulunan Aktüerler Derneği’nin hizmete açtığı web sitesinde  aktüerlik ile ilgili akademik ve sektörel bilgiler yer alıyor. Aktüerler Derneği Başkanı Ömür Şengün, "Türk sigortacılık sektörünün gelişimine paralel olarak aktüerlik mesleği de gelişecektir. Halen Türkiye'de aktüerlik mesleği yeterince tanınmıyor. Aktüerya biliminin gelişimine katkıda bulunmak için hazırladığımız web sitemizin gençleri, gelecek vaat eden bu mesleğe yönelteceğini düşünüyoruz” dedi. Aktüerliğin dünyada giderek yıldızı parlayan bir meslek olduğuna değinen Şengün, dünyada aktüerlerin hem saygın konumda olduklarını, hem de yüksek gelir elde ettiklerini belirtti. Şengün, şunları söyledi: “Türkiye’nin içinde bulunduğu değişim ve gelişim sürecine paralel olarak aktüerlik mesleği sigortacılık sektörünün yanı sıra özellikle sosyal güvenlik alanında ve bunun da ötesinde tüm finansal sistem açısından hızla önem kazanıyor. Aktüerlere olan ihtiyaç büyük bir ivmeyle artıyor. Türkiye'de halen Aktüerya eğitimi Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından verilmekte olup Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise yüksek lisans programı uygulanmaktadır. AB'ye uyum sürecine paralel olarak aktüerlik konusunda eğitim veren üniversitelerin artmasıyla aktüerliğe daha fazla ilgi gösterilecektir.”


Aktüerler Derneği 1951’de Türkiye Aktüerler Cemiyeti adı altında 12 aktüerin bir araya gelmesiyle kuruldu ve halen 84 üyesi bulunuyor. Dernek web sitesinin açılmasının ardından önümüzdeki dönemde hem aktüerlik mesleğini tanıtan, hem de aktüerlerin mesleki açıdan gelişimlerini sağlayan geniş katılımlı organizasyonlara ağırlık vereceğini açıkladı.


www.aktuerlerdernegi.org