Araştırma 10 KASIM 2015 / 15:34

Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 88’i erkeklerden oluşuyor

BIC Angel Investments Türkiye’deki girişimcileri daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdiği online araştırma sonuçlarına göre; mühendislik eğitimi alanlar girişimciliği daha çok hayata geçiriyorlar.

2013 yılından bugüne üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler geliştirerek;  1000’in üzerinde projeyi değerlendiren ve üç yıllık  süre içinde 14 start up’a yatırım yapan BIC Angel Investments Türkiye’deki girişimcileri daha iyi anlayabilmek amacıyla online araştırma gerçekleştirdi.
 
Girişimcilerin çoğu erkek
 
Araştırmada kendi işini kurmak için en az yarı zamanlı olarak projesine vakit harcayan veya kendi kurduğu işte tam zamanlı olarak çalışan, bu işten para kazanan veya kazanmayı hedefleyen kişiler girişimci olarak tanımlandı. Araştırmaya katılan 300 girişimcinin yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor. Girişimciler, yüzde 56’lık bir oranla, ağırlıklı olarak iş anlamında daha tecrübeli ve cesur kararlar alabildikleri 25-35 yaş aralığında girişimlerini kuruyorlar.
 
Tecrübe arttıkça gelir de artıyor
 
Girişimcilerin yüzde 63’ü lisans düzeyinde eğitim alırken yüksek lisans ve doktora yapanların oranı yüzde 27’ye ulaşıyor. Araştırmaya katılan girişimcilerin yüzde 54’ü mühendislik, yüzde 21’i ise idari bilimler eğitimi almışlar. 
 
Girişimcilerin yüzde 33’ü henüz ciro rakamına ulaşmadığını ifade ederken, ortalama ciro yapanların oranı yüzde 68’e ulaşıyor. Aylık 30bin ve üzeri ciro yapan girişimcilerin oranı yüzde 30’un üzerinde yer alıyor. Tecrübeli girişimcilerin arasında ciro yapan girişimlerin oranı ise yüzde 79’a ulaşıyor.
 
Bir girişimin fikir aşamasından hayata geçiş süresi ortalamada bir yıla yaklaşırken, girişimcilerin kendilerine yaptıkları yatırım tutarı da yüzde 54’lük bir oran ile  50 bin TL’nin altında yer alıyor. Girişimlerin yüzde 95’i beş kişinin altında kurucu ortağa sahipken iki kurucu ortağa sahip girişimler yüzde 44 ile en yüksek orana sahip.